RSS

Bài đăng trên blog của '2017' 'Tháng Mười'

Kinh doanh rau sạch online đem lại lợi nhuận cao
Hiện nay, tình trạng thực phẩm bẩn, kém chất lượng, tẩm hóa chất... đang diễn ra ngày một phổ biến trên thị trường, đe dọa đến sức khỏe người tiêu dùng. Đứng trước thực trạng này, nhu cầu sử dụng thực phẩm sạch mở ra một thị trường tiêu thụ tiềm năng cho ý tưởng kinh doanh rau sạch online.
Thực trạng nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam
Để nông nghiệp hữu cơ nước ta phát triển bền vững hơn, điểu đầu tiên là cần có các chính sách hỗ trợ cụ thể từ nhà nước và các bộ ngành có liên quan. Thứ hai, cần kết nối các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp hữu cơ, tìm các nhà đầu tư và các nhà phân phối lớn để ổn định đầu ra cho sản phẩm. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, xây dựng được cộng đồng, phải làm sao để người dân khi nhắc tới các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ không chỉ nghĩ đó là thực phẩm sạch, an toàn mà còn là một mô hình nông nghiệp giúp bảo vệ và cải thiện môi trường sống và sức khoẻ.
Các tổ chức ngoại chứng nhận hữu cơ tại Việt Nam
Nếu bạn là nhà sản xuất đang quan tâm đến nông nghiệp hữu cơ hay các quy trình sản xuất hữu cơ nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Chắc chắn bạn sẽ cần danh sách các tổ chức chứng nhận hữu cơ tại Việt Nam dưới đây.